اینجا منطقه دشتیاری چابهار استببینید مردم چطور در سیستان و بلوچستان با بحران آب دست و پنجه نرم میکنند.Kandi

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷