تا حالا با پورشه شاسی بلند دریفت دیده بودید ؟ دریفت بی نظیر با پورشه ماکان حدود قیمت 700 میلیون (2 لیتری توربو)

0 ۱۲ شهریور ۱۳۹۵