ﮐﻮﮐَﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻗِﺮﻗِﺮﻩ پرنده ای شبیه کبک و بلدرچین است. در این ویدئو چگونگی رساندن آب توسط این پرندگان به جوجه هایشان را مشاهده می کنید

2 ۱۶ تیر ۱۳۹۷