♦️علی نصیریان در مراسم بدرقه زنده‌یاد داود رشیدی: داود، من می‌خواستم با تو روی این صحنه باشم...

0 ۰۷ شهریور ۱۳۹۵