‌بعد از ۹ سال یک گوریل که نسل آن در خطر انقراض است یک نوزاد مذکر در باغ‌وحشی به دنیا اورده و همه امیدوارند زنده بماند. مادر درحال مراقبت،نوازش بوسیدن و بوییدن نوزادشه ‌

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷