برخورد هولناک اتوبوس شهری با مینی بوس/ سوختن خودروها در آتش فیلم ارسالی شهروند خبرنگار از کرمان پیام های شما در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر و پیگیری خواهد شد.

1 ۲۷ دی ۱۳۹۵