آنونس فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی که از امروز اکران آن آغاز شدبرای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران یک فیلم از ساعت 6.45 دقیقه صبح درسالن شهرفرنگ سینما آزادی بروی پرده رفت

0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵