نظر یکی از علمای اهل سنت درباره پیاده‌روی اربعیناین‌ها «سلفی» نیستند، «علفی» هستند؛ درواقع علف‌خوار انگلیس‌اند.

0 ۱۶ آبان ۱۳۹۶